آب و هوای کوش آداسی

آب و هوای کوش آداسی

آب و هوای کوش آداسی   کوش آداسی یک شهر ساحلی با طبیعتی زیبا و آرام...


جاذبه های گردشگری کوشی آداسی

جاذبه های گردشگری کوشی آداسی

جاذبه های گردشگری کوش آداسی کوش آداسی یک شهر سا...


تور  کوش آداسی

تور کوش آداسی

کوش آداسی یا جزیره پرنده شهری ساحلی در غرب کشور ترکیه قرار دارد و جمعیت آن در سال 2009 تعداد 62.637 نفر بوده است.