چشم انداز نت تورز

در گذشته ای نه چندان دور ، آژانسهای گردشگری برای جذب گردشگر از سرارسر کشور راه های دشواری مانند آگهی های روزنامه ای ، بنرهای خیابانی و بیلبرد ها و انواع روش های سنتی را انتخاب می نمودند زیرا بستر اینترنت آنچنان فراگیر نشده بود و یا بازخورد مناسبی را برای آژانس گردشگری به همراه نداشت !

در سال های اخیر بستر اینترنت آنچنان رشد و پیشرفت داشته است که میتوان اینترنت را عضو جدا نشدنی از زندگی مردم دانست که حتی وجود این صنعت بزرگ ، یکی از پولساز ترین صنایع غیر تولیدی دنیا نامیده میشود .

 

با تمام این اوصاف و با توجه به نیازسنجی در این حوزه ، ما برآن شدیم تا بستری را برای رونق کسب و کار خود و آژانسهای گردشگری فراهم آوریم و همچنین شرایطی را برای ارتباط گردشگران با آژانسهای گردشگری سراسر ایران را مهیا سازیم .

 

وب سایت نت تورز هدف های والایی داشته و با داشتن تیم مجرب و بسیار قوی از بهترین بهینه سازهای سایت ، پا به رقابتی بزرگ نهاده است  .