سرسبزی و طبیعت  همواره برای همه ی مخلوقات خدا ، مکانی جذاب و آرامش بخش بوده و همین امر موجب میشود که در زمان مسافرت، یکی از عواملی که افراد به آن توجه ویژه ای نشان میدهند، وجود درخت و به طور کلی طبیعتی سرسبز و زنده باشد. به همین دلیل، مناطق جنگلی یکی...


امروزه سفر بخش جدايي ناپذير از زندگي هر فرد محسوب مي شود و افراد بسته به نوع موقعيت و هزينه هاي مسافرت خود شهر و يا كشوري را براي سفر خود انتخاب مي كنند . اكثر اين انتخاب ها وابسته به قيمت و شرايط شهر مبدا باز ميگردد . در ادامه ليستي از 5 شهر ارزان د...