کوش آداسی یا جزیره پرنده شهری ساحلی در غرب کشور ترکیه قرار دارد و جمعیت آن در سال 2009 تعداد 62.637 نفر بوده است. شهری بسیار راحت و آرام با ط...