آیا بالی برای تابستان 96 مناسب است؟ شاید این هم سوال شما باشد که آیا بالی برای تابستان 96 مناسب است ؟ در پایین به این سوال جواب خواهیم داد .


آب و هوای بالی   بالی جزیره ای در کشور اندوزی است و موقعیت جغرافیایی خوبی را توانسته با ارتباط دادن اقیانوس هند و آرام به دست بیاورد.<...