شهر آنکارا پایتخت کشور ترکیه با داشتن 4 میلیون جمعیت دومین شهر بعد از استانبول می باشد. این شهر درکنار مدرن شدن توانسته آثار تاریخی خود را به خوبی...


آنکارا پایتخت کشور ترکیه و بعد از استانبول بزرگترین شهر ترکیه می باشد. این شهر یک شهر مدرن با جمعیتی نزدیک به 4.319.167 است. این شهر به علت پایتخت بودن تنوع در گشت و گذار و تفریح و اماکن دیدنی را برای شما در سطح شهر به ا...