آنکارا پایتخت کشور ترکیه و بعد از استانبول بزرگترین شهر ترکیه می باشد. این شهر یک شهر مدرن با جمعیتی نزدیک به 4.319.167 است. این شهر به علت پایتخت بودن تنوع در گشت و گذار و تفریح و اماکن دیدنی را برای شما در سطح شهر به ا...