استرالیا را میتوان کشوری مهاجرپذیر دانست. استرالیا کشوری زیبا در آب های اقیانوس آرام، واقع در نیمکره جنوبی زمین است و شهر کانبرا را پایتخت خود قرار داده است. استرالیا هیچ مرز خاکی ای با دیگر کشور ها ندارد و آن هم به دلیل آن است که دور تا دور این ک...