آب و هوای کوش آداسی   کوش آداسی یک شهر ساحلی با طبیعتی زیبا و آرامش بخش در ترکیه می باشد. که هرساله در فصول مختلف سا...


کوش آداسی یا جزیره پرنده شهری ساحلی در غرب کشور ترکیه قرار دارد و جمعیت آن در سال 2009 تعداد 62.637 نفر بوده است. شهری بسیار راحت و آرام با ط...