جاذبه های گردشگری کوش آداسی کوش آداسی یک شهر ساحلی و زیبا با صخره های شنی فریب دهنده اش، در


کوش آداسی یا جزیره پرنده شهری ساحلی در غرب کشور ترکیه قرار دارد و جمعیت آن در سال 2009 تعداد 62.637 نفر بوده است. شهری بسیار راحت و آرام با ط...