گرجستان یکی دیگر از کشور های توریستی و گردشگری است. وسعت آن 69700 کیلومتر مربع بوده که تفلیس را پایتخت خود قرار داده است. تفلیس به فراوانی چشمه های آب گرم معروف است که اصلا نام تفلیس هم برگرفته از آن است. در ادامه، ما در شبکه تور ها به م...