تور مشهد نوروز 96 با قطار همچنان که به نوروز و نو شدن سال نزدیک می شویم، هموطنان به فکر بستن بار و بندیل های سفر افتاده و به فکر انتخاب یک مقصد مناسب برای س...