تور  ارزان ازمیر  ازمیر از شهرهای زیبای ساحلی در ترکیه و کنار دریای بزرگ و زیبای اژه میباشد. این شهر دارا ی