آب و هوای کوش آداسی   کوش آداسی یک شهر ساحلی با طبیعتی زیبا و آرامش بخش در ترکیه می باشد. که هرساله در فصول مختلف سا...