قبرس یک کشور کوچک و جزیره ای در دریای مدیترانه می باشد که با تقسیم شدن بین ترک ها و یونانی ها، دارای دوبخش مجزا شده است. به علت...


آیا سفر به قبرس در کریسمس جذاب و معقول است؟ برای پاسخ به این سوال لطفا مقاله را تا انتها بخوانید. <...