جاذبه های گردشگری کوش آداسی کوش آداسی یک شهر ساحلی و زیبا با صخره های شنی فریب دهنده اش، در