کشور ارمنستان همسایه ی شمالی ایران ، کشوری در جنوب قفقار است . دین مسیحیت در ارمنستان قدمتی 1700 ساله دارد یعنی سه دهه پس از میلاد مسیح ارامنه این دین را پذیرفتند ، در تور ارمنستان با وجود کلیسا های بسیار میتوانید این موضوع را به وضوح مشاهده کنید که...