یکی از عوامل خستگی در مسافرت های هوایی، لباس هایی است که بر تن دارید. نوع لباس و کفش در صورتی که مناسب و راحت نباشد، میتواند باعث مشکلاتی مثل انسداد عروق، تورم پا ها و ... شود. در ادامه این مطلب با نت تورز همراه باشید تا در انتخاب نوع پوشش هنگام مساف...