کشور بلغارستان از جمله کشور هایی است که گردشگران بسیاری را در طول سال به سمت خود جذب میکند. پایتخت این کشور شهر تاریخی و بسیار زیبای صوفیه میباشد که میتوانید مقصد بسیار مناسبی برای گردشگران به این سرزمین باشد. صوفیه شهری است که دارای فرهنگ های بسیاری...