سفر کردن همیشه برای افراد جذاب بوده و مسافرت از جمله تفریحات مورد علاقه بشر است. انسان ترجیح میدهد در یک روز تعطیل بار و بندیل سفر ببندد و به دل جاده ها بزند تا چند روزی به دور از دغدغه های روزمره و مشکلات زندگی، روزهای خوبی را سپری کند و به اصطلاح خ...