کشور مراکش یکی از بهترین شهر های دنیا برای گردشگری را دارا می باشد و به شهر سرخ نیز معروف است. این کشور در شمال غربی آفریقا واقع شده است. با دارا بودن هر دو ساحل اقایانوس اطلس و دریای مدیترانه مکان توریست پذیری است که در این جا به چند مورد از بهترین...