در جنوبی ترین منطقه کشور فرانسه در کنار سواحل زیبای مدیترانه شهر بندری مارسِی قرار دارد که در تور فرانسه میتوانید از آن دیدن کنید . این بندر که دومین شهر بزرگ فرانسه نیز هست به دلیل موقعیت استراتژیک و عبور و مرور کشتی های باری و مسافری از جمله مهمتری...