ارمنستان یکی از کشور های توریستی و بسیار زیبا است که طرفداران بسیار زیادی از سراسر دنیا دارد و در سال های اخیر، هموطنان ایرانی علاقه ویژه ای برای سفر به ارمنستان پیدا کرده اند، که این خود دلایل بسیاری دارد. از جمله این دلایل همسو بودن نسبی فرهنگ ارم...