بازدید از شهر خشتی یزد برای هر فرد ایرانی از ضروریات است. در یزد میتوانید از جاذبه های تاریخی آن دیدن نمائید و کیک یزِ قطاب یزدی، باقلوا و دیگر سوغاتی های یزد را خریداری کنید و نوش جان نمائید....