رومانی کشوریست اروپایی که در جنوب اروپا واقع شده است و بخارست پایتخت آن می باشد. تاریخ کهن رومانی و قدمت بالای این کشور اولین گزینه ی مناسب برای جذب گردشگر است. به عنوان یک ایرانی شاید جالب ترین چیزی که شما را تحت تاثیر قرار می دهد، معماری بناهای این...