تاریخ یکی از موضوعات جذاب  در بین مردم است که هم قصه هایی جذاب را در دل خود جای داده و هم بهانه ای برای عبرت گرفتن است . آثار به جا مانده از بعضی برهه های تاریخ به قدر شکوه و عظمت دارد که هر بیننده ای را تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو بسیاری از علاق...


در دنياي امروزي آسمان خراش ها به پلي ميان آسمان و زمين تبديل شده اند . برج ها به نمادي از شهر هاي بزرگ تبديل شده اند ، به طوريكه امروزه نمي توان شهر ها را بدون برج ها تصور كرد . با توجه به اهميت برج ها در گردشگري و زندگي مردم ، ليستي از 10 برج بلند د...


قطعا انسانها در کنار نیازهای اصلی خود همچون نیاز به آب، غذا، پوشاک نیازهایی فرعی نیز دارند که هیجان را میتوان یکی از آنها به شمار آورد. بدون هیجان ، زندگی آرام و بکنواخت پیش میرود و آدمی آنگونه که باید از لحظات خود لذت نمیبرد. به همین منظور عده ای هی...


سفر یکی از مهم ترین علایق بشر در تمامی ادوار بوده و مسافرت همواره در بین همه ی آدم های کره زمین اهمیت فوق العاده ای دارد. هر کسی ممکن است با توجه به معیارهای نظیر هزینه های سفر ، زیبایی و جاذبه های  طبیعی کشور مقصد، آب و هوا، زمان سفر و سایر موارد ،...