در دنياي امروزي آسمان خراش ها به پلي ميان آسمان و زمين تبديل شده اند . برج ها به نمادي از شهر هاي بزرگ تبديل شده اند ، به طوريكه امروزه نمي توان شهر ها را بدون برج ها تصور كرد . با توجه به اهميت برج ها در گردشگري و زندگي مردم ، ليستي از 10 برج بلند د...


سفر یکی از مهم ترین علایق بشر در تمامی ادوار بوده و مسافرت همواره در بین همه ی آدم های کره زمین اهمیت فوق العاده ای دارد. هر کسی ممکن است با توجه به معیارهای نظیر هزینه های سفر ، زیبایی و جاذبه های  طبیعی کشور مقصد، آب و هوا، زمان سفر و سایر موارد ،...