شهر کوشی آداسی که به جزیره پرنده هم معروف است با داشتن بنا های تاریخی و سواحل بسیار زیبا به یکی از مراکز گردشگری در کشور ترکیه تبدیل شده است به طوریکه حتی مردم ترکیه برای گذراندن تعطیلات به این شهر مسافرت می کنند .