عجیب و غریب بودن همیشه هم بد نیست چرا که بعضی از مناطق دنیا هستند که به علت عجیب بودنشان مورد استقبال مردم دنیا قرار گرفته اند. در چهار گوشه دنیا مکانهایی وجود دارند که یا به دلایل طبیعی یا توسط انسانها ایجاد شده اند . در این پست با هم مروری داریم بر...


هلند را همه با گل های رنگارنگی که زمین ها را پوشانده و فضای لطیفی به وجود آورده است، می شناسند. این کشور رویایی در شمال غربی اروپا قرار گرفته است و مقصد بسیاری از گردشگران در طی سال می باشد.